Kratak istorijat futoškog kupusa

   Viševekovnim gajenjem kupusa u futoškom ataru, formira se jedna sortna populacija koja se po svojim kvalitetnim osobinama izdvaja od drugih i samim tim određuje svoj izvorni naziv „FUTOŠKI KUPUS“. Geografski položaj, klima i sastav zemljišta presudni su faktori u stvaranju ove od davnina poznate i nadaleko čuvene sorte. Futoški kupus, kroz vekove, trpi određene promene uslovljene klimatskim, prirodnim i ljudskim faktorima, ali je sva svoja kvalitetna svojstva zadržao i do danas.

alt

   Turskim popisom iz 1578. godine prvi put u istoriji se pominje proizvodnja kupusa u Futogu. Odlaskom Turaka u 17. veku unapređuje se poljoprivredna proizvodnja i proizvodnja kupusa. Obnavlja se futoški (Mitrovdanski) vašar na koga su stizali trgovci sa kamilama i šajkama iz Persije, Bliskog Istoka, Turske, Rusije, Austrije... U to vreme Lajpciški vašar sa ovim jedva se mogao meriti. Futoški vašar bio je jedan od najvećih vašara u Evropi i održavao se do kraja 18. veka. Varoš Futog se širi i postaje poznata po proizvodnji futoškog kupusa.

   1721. godine carska vojska potražuje 4 oke (1283 kg.) kupusa u više navrata.

   1785. godine sreski načelnik Andrija Odri izveštava da u Futogu svi gaje poznati „Futoški kupus“ i kad ga prodaju platiće porez carevini.

   1796. godine mesta Vukovar i Irig, pogođena sremskom kugom, potražuju 10 hiljada glavica futoškog kupusa.

   U 18. veku poljoprivreda se podiže na viši nivo, a Futog se kao regionalni centar još više razvija. U to doba iz Futoga Dunavom plovi po 10 carskih brodova punih robe prema Budimpešti i Beču. Zahvaljujući trgovcima, futoški kupus stiže do Bačke, Srema, Slavonije, dvora u Pešti i Beču.

   U istoriji Futoga važno mesto zauzima grofovska porodica Kotek, koja je posedovala futoško vlastelinstvo sa mestima: Futog, Begeč, Gložan, Petrovac i Kisac, od sredine 19. veka do kraja druge decenije 20. veka. Futoški kupus kao poznat proizvod zauzimao važno mesto u asortimanu poljoprivrednih proizvoda ovog podneblja, a izgradnjom puteva i prolaskom pruge kroz Futog, stiže na tržište širom Evrope.

   Posle I svetskog rata u Futogu se osniva Niža poljoprivredna škola, a posle II svetskog rata ona prerasta u Srednju poljoprivrednu školu, cenjenu i uglednu do danas. Proizvodnja futoškog kupusa u Futogu prerasta u tradiciju, a Futog poznato mesto u svetu po svojoj tradiciji.

 


 

Dodaj komentar