Način uzgoja

Plodored je bitan preduslov za kvalitetnu proizvodnju. Futoški kupus može da se gaji kao postrni usev (posle mahunjaca, krastavca, mladog krompira, trava i strnih žita) i kao glavni usev bez pretkulture. Ne treba ga gajiti na istom mestu tri godine a pri pojavi bolesti bar 4 do 5 godina. Ukoliko se gaji u intezivnom plodoredu ili samo sa jednom godinom razmaka, potrebno je unošenje i zaoravanje stajskog djubriva.

Preporucujemo zimsko oranje na dubinu od 25 do 30 cm ililetnje oranje ( posle skidanja preduseva ) na dubinu od 20 do 25 cm. Prilikom djubrenja zemljišta savetujemo da se izvrši analiza zemljišta da bi se tacno odredile kolicine hraniva za postizanje odgovarajuceg kvaliteta i prinosa. Futoški kupus nema gene otpornosti na parazitne gljive i bakterije a napadaju ga i razni štetni insekti. Na osnovu toga i zbog što zdravijeg proizvoda preporucujemo biološke preparate uz dodatak 5% insekticida iz grupe piretroida za suzbijanje insekata a za suzbijanje biljnih bolesti primenu odredjenih agrotehnickih i higjenskih mera. Za uspešnu proizvodnju futoškog kupusa neophodno je konsultovanje strucnih lica iz oblasti zaštite bilja.     
Mr. Petar Mitrović

Dodaj komentar