Geografski položaj Futoga

    Futog (Футог) je naselje, smešteno u najplodnijem delu Panonske nizije, locirano na levoj obali Dunava, u Srbiji ( Autonomna Pokrajina Vojvodina, Južna Bačka ). Nalazi se na sredini toka reke Dunav, na 1270-om km. Udaljen je 10-ak km uzvodno, zapadno od glavnog grada Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novog Sada.  Geografske koordinate Futoga su: 45° 14' 28N i 19° 42' 36E i nalazi se na 85 m nadmorske visine. Časovna zona Futoga je UTC+1(+2DT). Tel. Broj: +381(0)21. PTT broj: 21410.


alt

     Graniči se sa gradom Novim Sadom i Veternikom na istoku, Rumenkom na severoistoku, Kisačom i Stepanovićevom na severu, Gložanom i Begečom na zapadu, a na južnoj strani sa Dunavom. Dugačak je 8 km. Površina teritorije iznosi 8.561 ha.

   Hatar Futoga se prostire na lesnoj terasi, aluvijalnoj ravni i inundacionoj ravni.Klima je umerenokontinentalna. Količina padavina iznosi prosecno 700 mm godišnje. Hidrološku okosnicu čini reka Dunav ( S ), Ribnjak ( W ) i kanal Dunav-Tisa-Dunav ( N ). Struktura  obradive površine je izuzetno povoljna. Prirodni biljni pokrivac čine šume uz Dunav ( pojas topolovih šuma, vrba... ) i pašnjaci. Najzastupljenije biljne kulture su: kukuruz, pšenica, industrijsko bilje, povrtarske biljke i naravno kupus ( Brassica oleracea, bap. capitata iz fam. Cruciferae ), po čemu je Futog i najpoznatiji. Od divljih životinja zastupljeni su: zečevi, lisice, fazani, jerebice i dr;  dok u intenzivnom stočarstvu dominiraju goveda, svinje, živina ...

       Pošto je bio smešten između dva potoka, utoke, nazvan je Futtak, Futog. Prema popisu iz 2002. bilo je 18582 stanovnika. Preko 20.000 st. (kalkulacija 2007.godine). Nacionalna struktura stanovništva je heterogena. Čine je: Srbi  90.56%, Mađari 1.50%, i 7,4% ostali. Danas je to naselje sa gotovo potpuno sređenom komunalnom infrastrukturom( asfalt, struja, vodovod, telefon, gas, kanalizacija, kablovska, wirreless...),  kulturno i privredno razvijena sredina. Sastoji se iz dva dela: Stari i Novi Futog.

alt

Futog (Panorama)

Dodaj komentar